E.V.A. Evenement Veiligheidsaanpak Analyse

In zeven stappen jouw veiligheidsaanpak van een evenement analyseren en bepalen.

Online video cursus met voorbeelden, templates en implementatie opdrachten.

 

E.V.A. Evenement Veiligheidsaanpak Analyse

Een praktische basis hoe je jouw casus in 7 stappen analyseert, de risico's identificeert en middelen krijgt aangereikt voor de veiligheidsaanpak tijdens het evenement.

Waarom is deze cursus belangrijk?

Organisatoren zuchten en steunen bij het doen van de aanvraag en het maken van een veiligheidsplan. De adviseurs en vergunningverleners vertonen hetzelfde gedrag in de beoordeling. Er is vaak te weinig informatie van de evenement organisator en discussies blijven daardoor voortduren. Al gauw wordt er vervallen in copy-paste van plannen en adviezen. Maar is de gekozen veiligheidsaanpak dan wel verdedigbaar? In deze cursus bepaal je in zeven stappen de veiligheidsaanpak op jouw evenement. Een praktische basis hoe je jouw casus stap voor stap analyseert, de risico's identificeert en middelen krijgt aangereikt voor de veiligheidsaanpak tijdens het evenement.

Appeltje-eitje

De aanvraag en het maken of analyseren van het veiligheidsplan is nu een appeltje-eitje.

Verdedigbaar

Er is een verdedigbare veiligheidsaanpak en het staat beter op papier.

Onderling begrip

Er is onderling meer begrip voor de veiligheid bij evenementen en ieders rol daarin.

Veiligheidsbewustzijn

Er is een vergroot inzicht in het evenement, de veiligheidsrisico's en hoe je daar mee om moet gaan tijdens het evenement.

Ketenverbetering

Er vindt verbetering plaats van de hele keten, want 'shit in' de aanvraag is 'shit out' in het veiligheidsadvies van de hulpdiensten.

Rust en ruimte

Er is meer rust en ruimte bij betrokkenen doordat er minder verrassingen zijn in de voorbereiding en uitvoering.

Minder overleg

Minder overleg met meer resultaat. Dat betekent, dat er ook meer ruimte komt om verder te professionaliseren.

Service Gemeente

Deze cursus kan goed dienen om de aanvrager te helpen de juiste informatie aan te leveren voor de vergunningsaanvraag. Daarom is er een speciale aanbieding voor key-personen in het netwerk.

LEER MEER

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is geschreven vanuit de casus van jouw evenement. Hierdoor is het geschikt voor mensen die evenementen organiseren en een verantwoordelijkheid hebben voor veiligheid. Voor de kleine organisator is het geschikt als kennismaking. Voor de grotere om de basisprincipes te toetsen en de risico's te identificeren tussen de raakvlakken van alle diensten.

Voor de hulpdiensten en gemeente is het uitermate geschikt om de veiligheidsaanpak van evenementen te analyseren als basis van het veiligheidsadvies en de vergunningverlening. 

Voor mensen die géén boerenverstand hebben en geen basisvaardigheden van de computer en tekstverwerking, is  deze cursus niet geschikt.

Niveau: minimaal HBO werk- en denkniveau
Studiebelasting: 4,5 uur video uitleg, uitwerking opdrachten 12 uur.

VERDEDIGBARE VEILIGHEIDSAANPAK

Analyseer in 7 stappen de risico's en bepaal een verdedigbare veiligheidsaanpak tijdens het evenement met behulp van E.V.A.

Typisch een online cursus van Event Safety Academy

De focus van onze cursussen is de dagelijkse praktijk van een evenement met praktische voorbeelden. Je wordt exact uitgelegd wat de stappen zijn en hoe je deze kunt nemen. Je krijgt toegang en goedkeuring voor het persoonlijk en niet- commercieel gebruik van alle templates en modellen.

Alsof je in de les zit

Met de online video cursus lijkt het alsof je gewoon in de lesruimte zit. De stof wordt je uitgelegd op een flap-over en door middel van voorbeelden en foto's. 

Implementatie

Aan kennis heb je niet zoveel als je het niet implementeert. Daarom zijn er werkbladen en templates met implementatieopdrachten. Hierdoor wordt je geholpen om de kennis te implementeren in jouw evenement.

Vragen stellen

Je hebt je eigen account. Dit geeft je de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen plaatsen in de betreffende les. Je leert van anderen die vragen stellen en je krijgt antwoord van jouw docent.

Altijd beschikbaar

Je zet hier de docent gewoon op 'play' of 'stop'. Iets waar we allemaal van droomden op de middelbare school ;-) Je kan het zo vaak terugkijken als je maar wilt en op iedere locatie met internet.

E.V.A. Evenement Veiligheidsaanpak Analyse

Een praktische basis hoe je jouw casus in 7 stappen analyseert, de risico's identificeert en middelen krijgt aangereikt voor de veiligheidsaanpak tijdens het evenement.

Introductie modules

Om de zeven stappen goed te doorlopen wordt er aandacht besteed aan een aantal basis uitgangspunten voor de veiligheid bij evenementen in drie modules.

Wie zijn er betrokken?

Zorg dat je niet verrast wordt door de vragen en betrokkenheid van partijen bij een evenement.

Wanneer je verrast wordt, kan dit nare gevolgen hebben voor jouw planning, kosten en of je de datum kan halen die jij in je hoofd had. Dit levert frustraties, negatieve energie en is niet goed voor de onderlinge relatie. Bij een evenement zijn meerdere organisaties en personen betrokken. Wie zijn er betrokken? Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld? Wat kan je van wie verwachten?

Het proces van vergunningverlening

Wie doet wat, wanneer?

Het is niet alleen handig om te weten welke partijen betrokken zijn, maar ook wie, wanneer wat doet of moet doen. Jij bent niet de enige die moeite heeft met dit proces. Als je niet weet wat er speelt, levert frustraties en veel negatieve energie op. Zorg dus dat je geïnformeerd bent over de stappen in het proces.

Het risico denken in vijf stappen

Het model IRS-EM; en basis voor het identificeren van risico's en het bepalen van een veiligheidsaanpak.

In deze sessie neem ik je mee in het gedachtegoed van risico's bij evenementen door het bespreken van het IRS-EM model. Bewust of onbewust wordt dit toegepast bij evenementen maar ook in het dagelijkse leven wanneer je zelf risico's inschat en beoordeeld. Het is belangrijk om bewust deze stappen te doorlopen.

Kern modules

In deze 7 modules wordt er een praktische basis gegeven hoe je jouw casus in 7 stappen analyseert, de risico's identificeert en middelen krijgt aangereikt voor de veiligheidsaanpak tijdens het evenement.

Stap 1 : De juiste mensen op de juiste plek

De basisprincipes van de organisatiestructuur bij kleine én grote evenementen; een kwestie van de juiste mensen op de juiste plek.

Vaak zijn evenement jaarlijks. Dat betekent, dat de samenstelling van de mensen en teams, maar één keer per jaar op deze manier samenwerken. In een gewone organisatie weet je al hoe vaak de communicatie misgaat en de andere afdeling niet mee werkt. Dat is tijdens een evenement niet anders. Het is belangrijk om de evenementen organisatie in de normale situatie goed te laten lopen. Er moet goed afgesproken worden wie wat doet, wanneer en hoe bepaalde beslissingen tot stand komen. Dit is de basis om bij signalen van onveiligheid en incidenten snel en doeltreffend te kunnen handelen.

Stap 2 : Informatie verzamelen

Het verzamelen van de juiste informatie geeft je inzicht in de veiligheidsrisico's.

Het verzamelen van de juiste informatie geeft je inzicht in de veiligheidsrisico's.
Informatie is cruciaal voor een veilig evenement. Eén brokje informatie kan de situatie 180" draaien. Het kan de planning wijzigen of er moet wat dieper in de buidel getast worden. Dat betekent, dat het verzamelen van de juiste informatie geeft je inzicht in de risico's. Welke informatie heb je nodig en hoe verzamel je dat? Wat leert deze informatie je over de veiligheidsrisico's bij een evenement?

Stap 3 : Het identificeren van bezoekers en verkeersstromen

Inzicht verkrijgen hoe mensen naar het evenement komen, bewegen en weer vertrekken.

Het is belangrijk dat je vooraf inzicht verkrijgt in de hoeveelheid mensen en de manier waarop ze komen, bewegen en weer vertrekken op het evenement. Dit is een belangrijke basis om te beoordelen of het terrein geschikt, welke wijzigingen er moeten plaatsvinden, welke veiligheidsmaatregelen je moet nemen en waar je aandacht naar toe moet gaan tijdens het evenement. Het beheersen van een grote mensenmassa is lastig en het is een uitdaging om een massa te sturen. Wanneer dat je niet lukt of even tijdelijk niet lukt, word je probleem gauw groter.

Stap 4 : Operationele voorbereiding

Een aanpak waarmee je afstemming realiseert tussen de taken, relevante informatie,  en de medewerkers of teams.


In de voorbereidingen zijn minder mensen betrokken dan in de uitvoering tijdens het evenement. Wanneer zet je wie in en met welke opdracht? Hoe zorg je dat alle diensten en medewerkers op elkaar zijn afgestemd? Hoe zorg je ervoor dat je continu wordt voorzien van de juiste informatie? Hoe voorkom je dat de 'stekkers' er al uit worden getrokken, voordat alle bezoekers veilig van het terrein zijn? Of dat je beveiligers zitten te eten op het meest cruciale moment?

Stap 5 : Het opstellen van een veiligheidsmonitor

Het implementeren van de adviezen van de hulpdiensten en de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Lange lijsten van regels en richtlijnen worden meegegeven bij de aanvraag van een vergunning. Hoe overbrug je de kloof tussen deze papieren werkelijkheid en de uitvoering tijdens het evenement? Hoe zorg je ervoor dat de veiligheidsmaatregelen ook daadwerkelijk worden genomen tijdens het evenement? Hoe zorg je, dat het besef voor veiligheid op het terrein groter wordt?

Stap 6 : Rekening houden met scenario's

Wat zijn de meest voor de hand liggende scenario's en hoe kan je daar rekening mee houden?

Er zijn een aantal externe omstandigheden die een negatieve invloed hebben op de veiligheid van het evenement. Er zijn diverse omstandigheden die je kan verwachten, als je er even van tevoren bij stil staat. Hierdoor hoef je niet verrast hoeft te zijn en met lege handen te staan, als het zich toch voordoet. Welke stappen moet je nemen om je je voor te bereiden op het voorspelbare onverwachte? Welk effect heeft deze gebeurtenis? En welke effecten wil je voorkomen?

Stap 7 : Evaluatie als startpunt

Ontdek de waarde van een evaluatie en wat het je kost wanneer dit niet wordt gedaan.

Tijdens de opbouw begint het evenement van volgend jaar en start je met de evaluatie. Dit is een belangrijk uitgangspunt dat je veel kosten, frustratie en tijd gaat schelen. Effectieve evaluaties laten mensen en organisaties groeien. Iets wat niet meer groeit gaat dood. Eerst is dat niet zichtbaar, maar dan ineens is het er niet meer. Goede evaluaties helpen te verbeteren en te groeien. Hoe doe je dat? Wat zijn de basisprincipes? Hoe maak je het evenement als startpunt van volgend jaar?

E.V.A. Evenement Veiligheidsaanpak Analyse

Een praktische basis hoe je jouw casus in 7 stappen analyseert, de risico's identificeert en middelen krijgt aangereikt voor de veiligheidsaanpak tijdens het evenement.

WAT KOSTEN DE PROBLEMEN DIE JE NU ONDERVINDT?

Hoeveel kost het je om zo vaak te overleggen? Iedere keer weer opnieuw informatie te verzamelen? Wat kosten de verrassingen van wijzigingen, nieuwe informatie en nieuwe eisen van veiligheidsmaatregelen je? Wat kost het je om het uiteindelijk toch weer voor elkaar te krijgen? Wat kost je de frustratie? Hoeveel tijd kost je dit extra en wat had je met die tijd kunnen doen?

Hoeveel kan het jou kosten wanneer je de verkeerde beslissing maakt en het echt goed fout gaat op jouw evenement of op de door jouw vergunde evenementen? Wat is het je waard om dit alles te vermijden?

Gelukkig vragen wij deze kostprijs niet van jou. Bekijk wat jouw aanbieding is en mis dit niet. Want hiermee komt een oplossing binnen handbereik!

 Op jouw succes!

SPECIALE PRIJS

De inhoud van de cursus is gelijk aan een 3-daagse cursus ter waarde van € 2495,- euro. Voor het verbeteren van de hele keten en het veiligheidsnetwerk, is het belangrijk dat iedereen deze cursus volgt om eenzelfde taal te ontwikkelen. Wij passen onze prijs bij deze visie aan om ruimte te geven aan het verder professionaliseren van de veiligheid bij evenementen. Doe je mee?

E.V.A. online videocursus

€ 795,-

SPECIALE CONDITIES

10 online video's

Implementatieopdrachten

Templates

Koop nu

3 coachingsmomenten

€ 995,-

Exclusief BTW

 

10 online video's

Implementatie opdrachten

Templates

+

3 online coachingsmomenten (individueel of met meerdere cursisten)

KOOP NU

Live groepstraining

Neem contact op

Exclusief BTW

Live groepstraining (zie website  bijeenkomsten)

Leerervaring met eigen casuïstiek

+

per deelnemer

10 online video's

Implementatie opdrachten

Templates

Werken met eigen casuïstiek

KOOP NU
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.